fbpx

Magnez jest bardzo ważny!

Zawartość magnezu w glebach w Polsce nie jest wystarczająca. Ponad połowa wykazuje niedobór. Wynika to z tego że w Polsce występują głównie gleby lekkie, z których pierwiastek ten jest łatwo wymywany. Względnie bogate w magnez są jedynie rędziny i czarnoziemy, ale one zajmują 3-4% powierzchni użytków rolniczych.


Magnez jest składnikiem chlorofilu, przez co uczestniczy w procesie fotosyntezy i nie może być zastąpiony żadnym innym pierwiastkiem, który mógłby posiadać zbliżone właściwości fizyczno-chemiczne. Magnez wpływa również na przemiany energetyczne w roślinie, decyduje o syntezie węglowodanów, tłuszczy i białek. Dzięki niemu roślina lepiej wykorzystuje azot, potas i fosfor, a także korzystnie oddziałuje na transport i gromadzenie fosforu w nasionach.


Rośliny wykazują zapotrzebowanie na magnez przez cały okres wegetacji. Składnik ten musi być zatem pobierany przez roślinę w ilości pokrywającej potrzeby życiowe w każdej fazie jej rozwoju.


Najwięcej tego pierwiastka potrzebuje: burak cukrowy i pastewny, kukurydza, koniczyna oraz lucerna. Mniej jest pobierany przez rzepak, ziemniaki, rośliny strączkowe i zboża.


Niedobór:
• Zmniejszenie się plonu cukru w burakach cukrowych.
• Zahamowanie syntezy związków zapasowych, m.in. skrobi i witaminy C w ziemniakach lub ziarnie zbóż.
• Zmniejszenie szybkości transportu związku organicznych z liści do nasion, ziarna, bulw i korzeni, przez co istotnie wpływa na wielkość plonu.
• Niedobór to również zmniejszenie występowania witaminy A, np. w owocach.
• Zmniejszenie zawartości tłuszczu w nasionach oleistych.
• Powoduje słaby wzrost rośliny.
• Spadek odporności na choroby.
• Opóźnienie faz rozwojowych roślin i w konsekwencji redukcja plonu.


Nadmiar:
Nadmiar magnezu ujawnia się niezwykle rzadko w roślinie. Skutkiem jest:
• Zahamowanie wzrostu rośliny.
• Większa podatność na stres wodny.
• Utrudnienie wchłanianie wapnia.

Pamiętajmy też, że niedobór tego pierwiastka może być spowodowany nadmiarem innych pierwiastków, w tym potasu, wapnia, azotu w formie amonowej i sodu. Nawożenie magnezem powinno być systematyczne i uzależnione od odczynu gleby oraz szybkości działania nawozu.


Zbliża się intensywny wzrost roślin. Jeżeli w tym okresie rośliny nie będą miały do dyspozycji odpowiedniej ilości magnezu to nie ma co liczyć na wysoki plon.

Po co roślinie potas?

Potas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych roślin, który decyduje o plonie i jakości uprawianych roślin. Systematyczne nawożenie tym pierwiastkiem warunkuje powstawanie i stabilność w glebie wtórnych minerałów ilastych, bardzo ważnych w utrzymaniu wielu parametrów gleby, w tym decydujących o jej pojemności wymiennej.

Do roślin o dużym zapotrzebowaniu na potas należą: buraki, ziemniaki, rzepak, lucerna, kukurydza oraz warzywa. Pobierają go przez cały okres wegetacji, a najszybciej we wczesnych okresach rozwoju, wówczas ilość ta decyduje w dużym stopniu o plonowaniu rośliny.

 Po co roślinie potas?

 • Wpływa na wzrost komórek merystematycznych i reguluje pracę aparatów szparkowych.
 • Zwiększa tolerancję roślin na niedobór wody – a tym samym zwiększa ich odporność na suszę.
 • Zwiększa odporność roślin na niskie temperatury i wymarzanie.
 • Zmniejsza wrażliwość roślin na stres, który jest wywołany nadmiernym dopływem światła.
 • Zmniejsza podatność roślin na wyleganie.
 • Zwiększa pobieranie azotu z gleby i kontroluje gospodarkę azotową rośliny.
 • Zwiększa zawartość skrobi, białka, cukru, pektyn i tłuszczu w roślinie.
 • Wzrasta zawartość ważnych dla człowieka kwasów organicznych, np. witaminy C. Ale też karotenu i witaminy B1.
 • Poprawia jakość np. bulw ziemniaka i warzyw korzeniowych.

Nawożenie potasem musi być zbilansowane. Nadmiar jak i niedobór nie jest wskazany, a wręcz szkodliwy. Jakie są tego skutki?

Niedobór wpływa na:

 1. Ograniczenie transformacji azotu do białek
 2. Zahamowanie szybkości wzrostu najmłodszych organów rośliny.
 3. Chloroza dolnych liści.
 4. Oparzenia i nekrotyczne, żółtawobrązowe plamy na liściach, następuje więdnięcie i obumieranie liści.

Nadmiar wpływa na:

 1. Pogorszenie jakości plonu.
 2. Gorsze pobieranie magnezu, boru i wapnia z gleby.
 3. Przemarzanie roślin zimą.
 4. Smak, zapach, kolor owoców (np. przenawożone owoce są kwaśne).
 5. Wpływa na pogorszenie wartości technologicznej, biologicznej i przechowalniczej plonu.

Dobre zaopatrzenie roślin w potas zwiększa reakcję na nawożenie azotem i odwrotnie.

Potas jest również antagonistą dla magnezu i wapnia. Nadmiar blokuje pobieranie i przemieszczanie się tych składników w roślinie, a tym samym wpływa na nieodpowiednie odżywianie roślin tymi składnikami. Dlatego regularne analizy chemiczne gleby są bardzo ważne i pozwalają uniknąć niekorzystnych zjawisk mających wpływa na stan odżywienia roślin.

 

Potas, azot, składnik pokarmowy, analiza chemiczna gleby, plonowanie rośliny, nawożenie, jakość plonu

 

Mada – Glebą Roku 2022

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze wybrało madę jako Glebę Roku 2022. Przypomnijmy, że w zeszłym roku była nią gleba rdzawa, o której przeczytacie tutaj https://www.projektgleba.pl/bw-22-01-21.html 

Mady to gleby powstałe wskutek działania wód. Nagromadzony materiał, niesiony przez prąd rzeki, akumuluje się i osadza zarówno na dnie, jak i brzegach rzeki. Takie utwory nazywane są aluwiami, czyli potocznie „muł rzeczny”.

W profilu możemy zauważyć naprzemiennie układające się warstwy o różnym składzie granulometrycznym (piasek, żwir).

Ze względu na różną intensywność dostarczania materiału, z którego tworzona jest gleba, oraz od typu utworów dominujących w profilach glebowych, wyróżnia się następujące rodzaje mad rzecznych:

 • lekkie
 • średnie
 • ciężkie

W Polsce występują w dolinach dużych rzek: Wisły, Odry, Warty, Noteci. Największy obszar mad w Polsce to Żuławy Wiślane. Mady są glebami żyznymi. Ze względu na jakość stanowią doskonałą podstawę pod pola uprawne.

Przyszłość ludzkości w dużym stopniu zależy od zasobów gleb na świecie. Zadbajmy o gleby dla przyszłych pokoleń.

Azot

Odgrywa szczególną rolę w życiu rośliny. To najbardziej plonotwórczy pierwiastek. Jest nadrzędnym czynnikiem wzrostu i jakości rośliny, co w konsekwencji decyduje o plonie ekonomicznym.

Pierwiastek ten jest składnikiem związków strukturalnych, nośników energii i informacji genetycznej DNA, ale również związków regulujących metabolizm rośliny. Rola azotu w procesach wzrostu rośliny rozpoczyna się już na etapie fotosyntezy, polega ona na jak największej wydajności fotosyntetycznej pojedynczego liścia, wzrost nowych organów i tym samym całej rośliny.

Ogólnie mówiąc, niedobór tego składnika w glebie, ogranicza plonowanie rośliny. Następuję zahamowanie wzrostu części nadziemnych i podziemnych. Owoce są słabo wykształcone i przedwcześnie dojrzewają. Ze względu na to, że rośliny uprawne potrzebują znacznie więcej azotu, niż to co jest dla niej dostępne w związkach nieorganicznych, konieczne jest nawożenie gleby i stosowanie nawozów organicznych i mineralnych.

Ustalenie dawki jest złożone. Należy pamiętać o wielu istotnych kwestiach, m.in. aby dawka była efektywnie wykorzystana przez roślinę w trakcie sezonu wegetacyjnego, a pozostałości tego składnika po zbiorze, były jak najmniejsze. Nieumiejętne oszacowanie jego dawki i niewłaściwe proporcje z innymi składnikami mineralnymi prowadzą do znacznych strat i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i zwierząt prowadząc do wielu groźnych chorób.

Azot należy dostarczać roślinie wówczas, gdy jest możliwe jego szybkie pobieranie, ze względu na to że jest to pierwiastek bardzo ruchliwy, łatwo ulega wymyciu z  gleby oraz gazyfikacji. Dla części upraw jak np. rzepak ozimy czy pszenica ozima, całkowitą dawkę należy podzielić na części, aby zachować ciągłość i korektę żywienia roślin, najlepiej w 2 lub 3 terminach.

Przed wyborem nawozu i ustaleniu programu nawożenia należy zwrócić uwagę na formę, na jakość i zasobność w azot mineralny w glebie. Ważnym aspektem jest typ gleby oraz odczyn.

Pracujemy dla Was i pomagamy w doborze najlepszego rozwiązania dla Twojej plantacji. Nie zwlekaj i zgłoś się do nas. 

 

 

Jak ograniczyć straty azotu w oziminach? Niezastąpione związki humusowe

Jak ograniczyć straty azotu w oziminach? Niezastąpione związki humusowe

Uprawy ozime pozostają w uśpieniu w okresie zimowym, jednak z początkiem okresu wegetacyjnego młode rośliny od razu wchodzą w etap intensywnego wzrostu, dlatego potrzebują dużej dawki azotu, już „na starcie”. Według odpowiednich rozporządzeń i tzw. Dyrektywy Azotanowej pierwszą dawkę nawozów azotowych można zastosować najwcześniej 01 marca. Wtedy azot jest w glebie tuż przed sezonem i jeżeli są sprzyjające warunki „czeka” na wykorzystanie przez rośliny.

Jak uszczelnić glebowy magazyn azotu?

Tutaj pojawia się poważny problem: owszem, nawóz „czeka”, jednak czy cała dawka „doczeka” w glebie na pobranie przez korzenie upraw? Niekoniecznie.

 • Po pierwsze, związki azotu – są łatwo rozpuszczalne i mogą być szybko wymywane z gleby. Powoduje to straty dla rolnika i zanieczyszczenie (eutrofizację) wód.
 • Po drugie – najlepiej przyswajalne dla roślin nawozy amonowe mają tendencję do przemiany w gazowy amoniak i ulatniania się z gleby.
 • I po trzecie wreszcie – w pierwszych dniach wegetacji rośliny są jeszcze małe i pobierają azot po trochu. Wraz ze wzrostem będą potrzebować coraz większych porcji. Jak sprawić, żeby wysiany do gleby nawóz odżywiał uprawy przez dostatecznie długi okres?

Nawozy są coraz droższe, a wody śródlądowe coraz bardziej zanieczyszczone. Jak powstrzymać ucieczkę azotu z gleby w kluczowym, początkowym okresie wegetacji?

Pomocne są preparaty, które wiążą jony amonowe w glebie i spowalniają ich przemianę do amoniaku, a dodatkowo sprzyjają rozwojowi pożytecznych bakterii glebowych. Dzięki temu azot jest wolniej wymywany z gleby i jest dłużej dostępny dla roślin. Poza tym rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych zapewnia lepsze i trwalsze zaopatrzenie gleby w azot przyswajalny dla roślin.

Te warunki spełniają związki humusowe (kwasy huminowe oraz fulwowe i huminy), obficie występujące w próchnicy, czyli najcenniejszej dla rolnika frakcji gleby. Jeśli dane stanowisko uprawne jest ubogie w próchnicę, można zastosować specjalne produkty, które dostarczają glebie substancji humusowych. Takim preparatem, zawierającym wysokiej jakości huminy i humiany (sole kwasów huminowych), jest UltraHumus.

Preparaty humusowe pomagają ograniczyć straty i oszczędzić nawozy - nie tylko te azotowe, ale także inne nawozy mineralne. Oprócz tego poprawiają strukturę gleby, a co za tym idzie, sprzyjają rozwojowi systemu korzeniowego i lepszemu wykorzystaniu wody wraz z ze składnikami odżywczymi.

Podsumowując, stosowanie UltraHumusu lub innych wysokogatunkowych preparatów humusowych pozwala oszczędzić na nawozach na trzy sposoby:

 1. wiąże jony amonowe w glebie, ogranicza amonifikację i ulatnianie, przez co zmniejsza wymywanie i przedłuża okres dostępności azotu dla roślin,
 2. poprawia strukturę i żyzność gleby, sprzyja zdrowemu ukorzenianiu upraw, a składniki odżywcze są wydajniej pobierane przez rośliny,
 3. zapewnia dobre warunki dla zdrowej mikrobioty glebowej, która dodatkowo i na dłuższą metę poprawia warunki glebowe.

Oprócz tego UltraHumus jest dobrze rozpuszczalny, więc nie zapycha dysz rozpylaczy. Jest optymalnym rozwiązaniem pomagającym ograniczyć zużycie nawozów azotowych i innych. Można go stosować osobno – 3-5 dni po wysiani nawozów albo łącznie z płynnym nawozem mineralnym. UltraHumus jest skoncentrowany i bardzo wydajny: do uzyskania efektu wystarczy dawka 4-5 l/ha.

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image