fbpx

Obornik jako źródło materii organicznej dla gleby

Tylko dobrej jakości obornik wspomaga tworzenie próchnicy

Obornik jest jednym z najlepszych nawozów naturalnych wspierających proces odbudowy próchnicy w glebie. Jest jedno ale … musi być dobrze przekompostowany! Tylko taki obornik będzie wspomagał proces tworzenia się frakcji próchnicznych – kwasów fulwowych, huminowych i humianów. Dzięki ich obecności w glebie poprawie ulegają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby tj: zdolności sorpcyjne, stosunki wodno-powietrzne, struktura gleby, aktywność mikrobiologiczna czy zdrowotność roślin.

Czy warto stosować świeży obornik?

Sprawa zaczyna się komplikować w momencie, kiedy do nawożenia pól użyjemy świeżego obornika. Dlaczego? Ponieważ cały proces fermentacji, zamiast w pryzmie będzie zachodzi w glebie, a to wiąże się z negatywnymi skutkami dla gleby i roślin uprawnych.

Skutki przyorania nieprzekompostowanego obornika w wielkim skrócie:

  • mikroorganizmy glebowe zużywają cały tlen zawarty w materii organicznej (oborniku)
  • kiedy brakuje tlenu zaczynają tworzyć się warunki beztlenowe
  • materia organiczna (obornik) zaczyna gnić,
  • zaczynają wytwarzać się kwasy organiczne (m.in. mrówkowy, masłowy, octowy) oraz substancje trujące (indol, skatol, putrescyna, toksyczne fenole), które zakłócają prawidłowy rozwój roślin i pogarszają jakość płodów rolnych
  • bardzo szybko namnażają się bakterie beztlenowe
  • drobnoustroje tlenowe zostają wyparte przez bakterie gnilne
  • mikroby gnilne „zjadają” materię organiczną i ją mineralizują – proces humifikacji nie następuje!!!!
  • w wewnątrz pryzmy temperatura wzrasta nawet do 60℃, co umożliwia zniszczenie nasion chwastów, jaj pasożytów, larw i poczwarek szkodników czy baterie - w glebie ten proces nie występuje

Wniosek nasuwa się jeden. Nawet nawozy naturalne mogą zaszkodzić jeżeli zostaną zastosowane w nieodpowiedni sposób.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image