fbpx

Magnez jest bardzo ważny!

Zawartość magnezu w glebach w Polsce nie jest wystarczająca. Ponad połowa wykazuje niedobór. Wynika to z tego że w Polsce występują głównie gleby lekkie, z których pierwiastek ten jest łatwo wymywany. Względnie bogate w magnez są jedynie rędziny i czarnoziemy, ale one zajmują 3-4% powierzchni użytków rolniczych.


Magnez jest składnikiem chlorofilu, przez co uczestniczy w procesie fotosyntezy i nie może być zastąpiony żadnym innym pierwiastkiem, który mógłby posiadać zbliżone właściwości fizyczno-chemiczne. Magnez wpływa również na przemiany energetyczne w roślinie, decyduje o syntezie węglowodanów, tłuszczy i białek. Dzięki niemu roślina lepiej wykorzystuje azot, potas i fosfor, a także korzystnie oddziałuje na transport i gromadzenie fosforu w nasionach.


Rośliny wykazują zapotrzebowanie na magnez przez cały okres wegetacji. Składnik ten musi być zatem pobierany przez roślinę w ilości pokrywającej potrzeby życiowe w każdej fazie jej rozwoju.


Najwięcej tego pierwiastka potrzebuje: burak cukrowy i pastewny, kukurydza, koniczyna oraz lucerna. Mniej jest pobierany przez rzepak, ziemniaki, rośliny strączkowe i zboża.


Niedobór:
• Zmniejszenie się plonu cukru w burakach cukrowych.
• Zahamowanie syntezy związków zapasowych, m.in. skrobi i witaminy C w ziemniakach lub ziarnie zbóż.
• Zmniejszenie szybkości transportu związku organicznych z liści do nasion, ziarna, bulw i korzeni, przez co istotnie wpływa na wielkość plonu.
• Niedobór to również zmniejszenie występowania witaminy A, np. w owocach.
• Zmniejszenie zawartości tłuszczu w nasionach oleistych.
• Powoduje słaby wzrost rośliny.
• Spadek odporności na choroby.
• Opóźnienie faz rozwojowych roślin i w konsekwencji redukcja plonu.


Nadmiar:
Nadmiar magnezu ujawnia się niezwykle rzadko w roślinie. Skutkiem jest:
• Zahamowanie wzrostu rośliny.
• Większa podatność na stres wodny.
• Utrudnienie wchłanianie wapnia.

Pamiętajmy też, że niedobór tego pierwiastka może być spowodowany nadmiarem innych pierwiastków, w tym potasu, wapnia, azotu w formie amonowej i sodu. Nawożenie magnezem powinno być systematyczne i uzależnione od odczynu gleby oraz szybkości działania nawozu.


Zbliża się intensywny wzrost roślin. Jeżeli w tym okresie rośliny nie będą miały do dyspozycji odpowiedniej ilości magnezu to nie ma co liczyć na wysoki plon.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image