fbpx

Mada – Glebą Roku 2022

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze wybrało madę jako Glebę Roku 2022. Przypomnijmy, że w zeszłym roku była nią gleba rdzawa, o której przeczytacie tutaj https://www.projektgleba.pl/bw-22-01-21.html 

Mady to gleby powstałe wskutek działania wód. Nagromadzony materiał, niesiony przez prąd rzeki, akumuluje się i osadza zarówno na dnie, jak i brzegach rzeki. Takie utwory nazywane są aluwiami, czyli potocznie „muł rzeczny”.

W profilu możemy zauważyć naprzemiennie układające się warstwy o różnym składzie granulometrycznym (piasek, żwir).

Ze względu na różną intensywność dostarczania materiału, z którego tworzona jest gleba, oraz od typu utworów dominujących w profilach glebowych, wyróżnia się następujące rodzaje mad rzecznych:

  • lekkie
  • średnie
  • ciężkie

W Polsce występują w dolinach dużych rzek: Wisły, Odry, Warty, Noteci. Największy obszar mad w Polsce to Żuławy Wiślane. Mady są glebami żyznymi. Ze względu na jakość stanowią doskonałą podstawę pod pola uprawne.

Przyszłość ludzkości w dużym stopniu zależy od zasobów gleb na świecie. Zadbajmy o gleby dla przyszłych pokoleń.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image