fbpx

Gleba rdzawa glebą roku 2021

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego na glebę roku 2021 wybrała Glebę Rdzawą.
Gleby rdzawe są piaszczystymi glebami typowymi dla obszarów polodowcowych. Wraz z glebami brunatnymi, płowymi, bielicowymi i bielicami są uznawane za gleby strefowe pasa umiarkowanie ciepłego, wilgotnego.

Największe obszary ich występowania obejmują Europę zachodnią i środkową, północno-wschodnie stany i północno-zachodnie wybrzeże USA, północno-wschodnie Chiny i północną Japonię, południowe Chile i fragmenty Nowej Zelandii.
W Polsce Gleby rdzawe zajmują około 15% powierzchni kraju.
Z punktu widzenia rolnictwa są to gleby słabe, wymagające dużych nakładów. Wykazują niską przydatność ze względu na słabe zdolności retencjonowania wody, ubogi skład chemiczny, kwaśny odczyn i małe zasoby próchnicy.
Natomiast w leśnictwie uznaje się je za gleby dobre, lecz podatne na degradację (wieloletnie uprawy sosen i świerków). Naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi porastającymi gleby rdzawe są bory mieszane i lasy mieszane.

 


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image