fbpx

Po co roślinie potas?

Potas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych roślin, który decyduje o plonie i jakości uprawianych roślin. Systematyczne nawożenie tym pierwiastkiem warunkuje powstawanie i stabilność w glebie wtórnych minerałów ilastych, bardzo ważnych w utrzymaniu wielu parametrów gleby, w tym decydujących o jej pojemności wymiennej.

Do roślin o dużym zapotrzebowaniu na potas należą: buraki, ziemniaki, rzepak, lucerna, kukurydza oraz warzywa. Pobierają go przez cały okres wegetacji, a najszybciej we wczesnych okresach rozwoju, wówczas ilość ta decyduje w dużym stopniu o plonowaniu rośliny.

 Po co roślinie potas?

 • Wpływa na wzrost komórek merystematycznych i reguluje pracę aparatów szparkowych.
 • Zwiększa tolerancję roślin na niedobór wody – a tym samym zwiększa ich odporność na suszę.
 • Zwiększa odporność roślin na niskie temperatury i wymarzanie.
 • Zmniejsza wrażliwość roślin na stres, który jest wywołany nadmiernym dopływem światła.
 • Zmniejsza podatność roślin na wyleganie.
 • Zwiększa pobieranie azotu z gleby i kontroluje gospodarkę azotową rośliny.
 • Zwiększa zawartość skrobi, białka, cukru, pektyn i tłuszczu w roślinie.
 • Wzrasta zawartość ważnych dla człowieka kwasów organicznych, np. witaminy C. Ale też karotenu i witaminy B1.
 • Poprawia jakość np. bulw ziemniaka i warzyw korzeniowych.

Nawożenie potasem musi być zbilansowane. Nadmiar jak i niedobór nie jest wskazany, a wręcz szkodliwy. Jakie są tego skutki?

Niedobór wpływa na:

 1. Ograniczenie transformacji azotu do białek
 2. Zahamowanie szybkości wzrostu najmłodszych organów rośliny.
 3. Chloroza dolnych liści.
 4. Oparzenia i nekrotyczne, żółtawobrązowe plamy na liściach, następuje więdnięcie i obumieranie liści.

Nadmiar wpływa na:

 1. Pogorszenie jakości plonu.
 2. Gorsze pobieranie magnezu, boru i wapnia z gleby.
 3. Przemarzanie roślin zimą.
 4. Smak, zapach, kolor owoców (np. przenawożone owoce są kwaśne).
 5. Wpływa na pogorszenie wartości technologicznej, biologicznej i przechowalniczej plonu.

Dobre zaopatrzenie roślin w potas zwiększa reakcję na nawożenie azotem i odwrotnie.

Potas jest również antagonistą dla magnezu i wapnia. Nadmiar blokuje pobieranie i przemieszczanie się tych składników w roślinie, a tym samym wpływa na nieodpowiednie odżywianie roślin tymi składnikami. Dlatego regularne analizy chemiczne gleby są bardzo ważne i pozwalają uniknąć niekorzystnych zjawisk mających wpływa na stan odżywienia roślin.

 

Potas, azot, składnik pokarmowy, analiza chemiczna gleby, plonowanie rośliny, nawożenie, jakość plonu

 


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image