fbpx

Mursz, co to takiego?

Podczas diagnostyki na jednym z pól uprawnych, na najmniejszym kawałku, natrafiliśmy na bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie podglebie w jednym punkcie odwiertu zbudowane jest z murszu. Świadczy to o tym, że w tym miejscu występowały torfowiska niskie lub inne utwory organiczne, które pod wpływem obniżania się wody gruntowej oraz silnych jej wahań w okresie wegetacyjnym, zaczęły przechodzić proces murszenia.

Proces murszenia to proces biochemicznego przetwarzania materii organicznej w odwodnionych torfach. Polega między innymi na powstawaniu próchnicy glebowej ze szczątków roślin i zwierząt oraz na częściowej mineralizacji i wzroście popielności masy torfowej.

Napotkane zjawisko zlokalizowane było tylko na niewielkiej powierzchni pola, a biorąc pod uwagę, że warstwa orna ma uziarnienie piaszczyste, teoretycznie w tym miejscu rośliny powinny sobie zdecydowanie lepiej radzić podczas suszy. Natomiast w okresach dużego uwilgotnienia może być problem, gdyż mursz może gromadzić duże ilości wody (podobnie jak torf) i wówczas warunki do rozwoju roślin ulegają pogorszeniu.

Wnioskując, dla zbadanego kawałka ziemi, niedobór wody jest korzystniejszy dla wzrostu rośliny, niż opady atmosferyczne.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image