fbpx

Diagnostyka stanowiska - okolice Niemodlina (opolskie)

Podczas diagnostyki stanowiska, wykryliśmy kilka problemów gleby. Główną trudnością okazała się mozaika gleby oraz różne uziarnienie warstwy ornej oraz podglebia.

  1. W miejscach gdzie po intensywnych opadach tworzą się zastoiska wodne i woda nie chce odpływać występuje ciężkie gliniaste podglebie o zaburzonych stosunkach wodno-powietrznych i zniszczonej strukturze gleby.
  2. Na pozostałej części stanowiska takich problemów już nie zaobserwowaliśmy gdyż profil glebowy zbudowany jest z gliny piaszczysto-ilastej oraz pylasto-ilastej, który zdecydowanie lepiej przepuszcza wodę niż gliny ciężkie.
  3. Dodatkowym mankamentem tego stanowiska jest ukształtowanie terenu które w warunkach dużej wilgotności sprzyja występowaniu erozji wodnej, a w lata posuszne erozji wietrznej.

Podsumowując na takich stanowiskach rośliny narażone są na stresy związane z nadmiarem lub brakiem wody, co w konsekwencji odbija się na wielkości plonu.

Jeżeli chodzi o zasoby w składniki mineralne badanej przez nas gleby, to okazały się odpowiednie. Potwierdziły wysokie ilości fosforu, średnie zasobności magnezu i potasu. Odczyn gleby okazał się uregulowany.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image