fbpx

Projekt Gleba na Podlasiu

Ostatnio byliśmy z Projektem Gleba na Podlasiu. Jest to teren rolniczy, który niestety nie może pochwalić się dobrą jakością gleb, a rolnicy wysokimi plonami. Według danych IUNG największy odsetek zajmują gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Gleby najwyższej jakości (I klasa) nie występują wcale, natomiast gleby klasy II występują bardzo rzadko.

Dla gospodarstw głównym problemem jest dobór gatunków roślin oraz utrzymanie w dobrej kondycji i odpowiednim odżywieniu roślin uprawianych na stanowiskach piaszczystych.

Słabe strony gleb piaszczystych
Właściwości takich gleb to przede wszystkich przepuszczalność - nie zatrzymują wody i szybko wysychają, są bardzo podatne na suszę. Ze względu na duże przewietrzenie następuje w nich szybka utrata materii organicznej, która odpowiedzialna jest za gromadzenie i przytrzymywanie wody oraz składników pokarmowych w glebie. Nawet po zastosowaniu odpowiedniego programu nawożenia, pierwiastki szybko zostają wypłukane do głębszych warstw, poza zasięg systemu korzeniowego i rośliny nie mogą z nich skorzystać. Dodatkowo gleby te często są narażone na zakwaszenie i erozję.

Mocne strony gleb piaszczystych
Pomimo tylu słabych stron, gleby te mają również zalety, do których należą:

  • łatwe napowietrzanie sprzyjające wzrostowi korzeni oraz rozwojowi organizmów glebowych
  • szybsze nagrzewanie gleby, co sprzyja uprawie roślin wymagających ciepłych stanowisk tj. kukurydza, soja, słonecznik.

Jak użyźnić gleby piaszczyste?
Na tych gospodarstwach nasza praca polega głównie na poprawie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb poprzez wplatanie do zaleceń różnych rozwiązań użyźniających oraz ograniczenie stosowania nadmiernych ilości nawozów mineralnych i naturalnych, które w tym rejonie Polski stosowane są w nadmiarze.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image