fbpx

Projekt Gleba w Prudniku na Opolszczyźnie

Na tym stanowisku mieliśmy do czynienia z glebą trudną w uprawie. W czasie suszy ma ona tendencję do zbrylania się, zaskorupiania i pękania. Natomiast w czasie dużej wilgoci nadmiernie się lepi. W takich warunkach rośliny gorzej rosną, ponieważ ich korzenie mają ograniczony dostęp do tlenu. Bez względu na przebieg pogody, nie wykorzystują w pełni wody i składników pokarmowych zawartych w glebie, ponieważ wytwarzają słaby i płytki system korzeniowy.

Działania, które zostaną podjęte w ramach poprawy jakości, funkcjonalności i produktywności gleby są nakierowane na:

 1. Rozluźnienie gleby.
 2. Zniwelowanie mocno zagęszczonych miejsc.
 3. Odbudowę struktury gleby w miejscach mocno zdegradowanych.
 4. Poprawę stosunków wodno-powietrznych oraz właściwości retencyjnych gleby.
 5. Stabilizację próchnicy i rozwój systemu korzeniowego w glebie.
 6. Likwidację warunków beztlenowych w celu zwiększenia wykorzystania azotu (zmniejszenie strat azotu).
 7. Wyeliminowanie antagonizmów występujących między składnikami pokarmowymi, które zastaliśmy na stanowisku.

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń (+48) 601 727 445

Określenie zalet i wad stanowiska, było możliwe, dzięki szczegółowemu wywiadowi oraz wykonanej diagnostyce na polu, podczas której określiliśmy następujące parametry gleby:

 1. Warstwa orna to głównie glina pylasta, miejscami glina z niewielką domieszką piasku. Takie uziarnienie gleby pozytywnie wpływa na sorpcję wody i składników pokarmowych ale może mieć tendencję do zaskorupiania wierzchniej warstwy.
 2. Podglebie ciężkie, ilaste oraz mocno zagęszczone, co utrudnia wsiąkanie wody i blokuje wzrost korzeni.
 3. W podglebiu widoczne wyraźnie objawy występowania warunków beztlenowych, które są skutkiem dłuższego zalegania w tym miejscu wody. W takich warunkach szybko rozwijają się bakterie beztlenowe, które zwiększają straty azotu z gleby.
 4. W niektórych miejscach stała woda, która utrudniała zbiór przedplonu (kukurydza) i dodatkowo sprzyjała powstawaniu kolein oraz zagęszczenia gleby.

Zasobności fosforu, potasu i magnezu są na prawidłowym poziomie, co oznacza, że można ograniczyć lub zrezygnować z nawożenia mineralnego. PH klaruje się na poziomie 6,7. Taki odczyn gleby sprzyja pobieraniu składników mineralnych przez rośliny.

Chcesz żebyśmy przeprowadzili diagnostykę na twoim polu zadzwoń (+48) 601 727 445


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image