fbpx

Karta Zdrowia Gleby 2021

17 listopada 2021 wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans, odpowiedzialny również za Zielony Ład, przedstawił w Brukseli, europejską strategie dotyczącą ochrony gleby.

Pożądanym celem jest przywrócenie wszystkich ekosystemów glebowych w Europie do 2050 według wyznaczonych standardów.

Bruksela uważa, że gleby Unii Europejskiej, powinny być chronione tak samo jak wody, morza i powietrze. W tym celu, do 2023 Komisja przedstawi „Ustawę o zdrowiu gleby”.

W szczególności organ rozważa:

  • aby wcześniej niewiążący cel Zielonego Ładu, zakładający zmniejszenie o 50 procent strat składników odżywczych i 20 procent mniej nawożenia, był prawnie wiążący,
  • wystawić „świadectwo zdrowia” przy sprzedaży gruntu, które dokumentuje kluczowe wskaźniki zdrowia gleby,
  • prawnie wiążące cele w zakresie ograniczenia osuszania gleb bagiennych i próchnicznych oraz przywrócenia osuszonych torfowisk,
  • zmiana unijnej dyrektywy o ochronie roślin (2022),
  • opracowanie wytycznych dotyczących zrównoważonego gospodarowania glebą w rolnictwie,
  • ustanowienie bezpłatnych próbek gleby dla wszystkich użytkowników gruntów,
  • ramy prawne dotyczące certyfikacji pochłaniaczy dwutlenku węgla w rolnictwie,
  • państwa członkowskie do sprawdzenia, czy osiągają cele określone na szczeblu krajowym w zakresie ograniczenia użytkowania gruntów.


W ramach Zielonego Ładu, Frans Timmermans, chce przejąć regulowaną na szczeblu krajowym ochronę gleby. Wówczas obszar tej polityki byłby w kompetencjach Unii Europejskiej a nie państw członkowskich.

Tym razem Bruksela chciałaby najpierw ocenić skutki dla planowanej ustawy o ochronie gleby, aby państwa członkowskie mogły na wczesnym etapie dyskutować o wprowadzanych regulacjach.

60 - 70 procent gleb w UE jest w złym stanie. Erozja, degradacja próchnicy, zanieczyszczenie, utrata bioróżnorodności i zasolenie zagrażają glebie. Przyczyną tych problemów to niezrównoważone użytkowanie gruntów, nadmierna eksploatacja i zanieczyszczenia.

Opieka nad glebą oraz wprowadzenie takiej ustawy to troska o życie oraz większa świadomość społeczna na temat funkcji gleby. Możemy w ten sposób uczynić zdrowymi żywność, ludzi, przyrodę i klimat.


Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image