fbpx

Grunt to gleba!

Jeśli szukasz oszczędności, poprawy wydajności swoich plonów i chcesz trwale poprawić jakość gleby na swoich polach, to jesteś we właściwym miejscu!

Nawozy drożeją, a przepisy prawne wymagają od rolników ograniczenia zużycia azotanów i fosforanów, które zanieczyszczają środowisko naturalne. Klimat z roku na rok jest coraz trudniejszy i nic nie zapowiada jego stabilizacji. Jak w tych warunkach zmniejszyć straty i poprawić opłacalność produkcji rolnej? Odpowiedź leży u samych podstaw – dosłownie i w przenośni.

W NaturalCrop wiemy, że grunt to gleba! Naprawdę. Dobra gleba zapewnia roślinom warunki do ukorzenienia, zatrzymuje wodę i składniki odżywcze, przez cały sezon zachowuje odpowiednią strukturę, a także stwarza optymalne środowisko dla pożytecznych organizmów glebowych. Dzięki temu uprawy są bardziej odporne na niekorzystne warunki pogodowe.

Gdzie można znaleźć dobrą glebę?

Gleby nie  uprawiane, na stanowiskach naturalnych mają grubą warstwę próchniczą. Próchnica zatrzymuje wodę, a także stopniowo uwalnia składniki mineralne dzięki stałej aktywności bakterii i grzybów. Korzenie roślin mają wsparcie grzybów mikoryzowych, a urozmaicone podłoże zapewnia środowisko do rozwoju mikrobioty.

Pola uprawne to zupełnie coś innego. Gleby są wyjałowione przez lata intensywnej gospodarki, próchnicy jest niewiele lub nie ma jej wcale. Piaszczyste lub gliniaste podłoże nie zatrzymuje wody lub zlepia się pod jej wpływem, a w czasie suszy szybko wysycha i twardnieje. Nawozy są szybko wypłukiwane i rośliny niewiele z nich korzystają. Jak zapewnić odżywienie upraw na wyjałowionej glebie? Stosowanie większej ilości nawozów to coraz większe koszty i straty. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest praca nad poprawą kondycji gleby na Twoich polach. I właśnie tutaj możemy przyjść Ci z pomocą. Mamy wiedzę i doświadczenie. Pracowaliśmy nad tym, a efektem jest Solactiv Evo!

Zainwestuj w rozwiązanie zatrzymujące nawozy w glebie i trwale poprawiające żyzność gleby

Solactiv Evo jest wieloskładnikowym preparatem, który kompleksowo odpowiada na trzy główne problemy gleb.

 • Związki humusowe wzbogacają i stabilizują warstwę próchniczą. Zawarte w nich huminy i humiany wiążą azot i inne składniki mineralne, ograniczając ich straty. Poprawiają i rozluźniają strukturę gleby.
 • Drobno granulowany klinoptylolit to minerał z grupy zeolitów, niezwykle porowaty - jak gąbka. Dzięki  swoim właściwościom pochłania i wiąże wodę, makro- i mikroelementy, a potem stopniowo i powoli uwalnia je. Pory zapewniają przewietrzenie gleby i środowisko do rozwoju bakterii i dobroczynnych grzybów mikoryzowych. Dzięki połączeniu klinoptylolitu i związków humusowych gleba ma lepsze własności sorpcyjne i retencyjne, a także bardziej równomierną granulację.
 • Wielocukry (polisacharydy) i fitohormony. Te składniki już na starcie dają pożywienie mikroorganizmom glebowym i stymulują zdrowe ukorzenianie roślin.

Współdziałanie tych trzech składników sprawia, że woda i substancje odżywcze dłużej pozostają w glebie i są dostępne dla Twoich upraw. Gleba powoli regeneruje się i użyźnia. Twoje uprawy stają się coraz bardziej odporne, a produkcja opłacalna.

Solactiv Evo to rozwiązanie innowacyjne i proste zarazem. Nadaje się do stosowania za pomocą standardowych rozsiewaczy do nawozów. Skuteczna dawka to około 200-400 kg/ha.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Pozwól nam lepiej poznać konkretne potrzeby Twoich pól. Podpowiemy, czy Solactiv Evo jest dla nich dobrym rozwiązaniem, a także jak go stosować i czy warto połączyć ten produkt z innymi zabiegami. Zyskaj dobrą, żyzną glebę – to najlepsza inwestycja długoterminowa!

Więcej https://naturalcrop.com/solactiv 

Karta Zdrowia Gleby 2021

17 listopada 2021 wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans, odpowiedzialny również za Zielony Ład, przedstawił w Brukseli, europejską strategie dotyczącą ochrony gleby.

Pożądanym celem jest przywrócenie wszystkich ekosystemów glebowych w Europie do 2050 według wyznaczonych standardów.

Bruksela uważa, że gleby Unii Europejskiej, powinny być chronione tak samo jak wody, morza i powietrze. W tym celu, do 2023 Komisja przedstawi „Ustawę o zdrowiu gleby”.

W szczególności organ rozważa:

 • aby wcześniej niewiążący cel Zielonego Ładu, zakładający zmniejszenie o 50 procent strat składników odżywczych i 20 procent mniej nawożenia, był prawnie wiążący,
 • wystawić „świadectwo zdrowia” przy sprzedaży gruntu, które dokumentuje kluczowe wskaźniki zdrowia gleby,
 • prawnie wiążące cele w zakresie ograniczenia osuszania gleb bagiennych i próchnicznych oraz przywrócenia osuszonych torfowisk,
 • zmiana unijnej dyrektywy o ochronie roślin (2022),
 • opracowanie wytycznych dotyczących zrównoważonego gospodarowania glebą w rolnictwie,
 • ustanowienie bezpłatnych próbek gleby dla wszystkich użytkowników gruntów,
 • ramy prawne dotyczące certyfikacji pochłaniaczy dwutlenku węgla w rolnictwie,
 • państwa członkowskie do sprawdzenia, czy osiągają cele określone na szczeblu krajowym w zakresie ograniczenia użytkowania gruntów.


W ramach Zielonego Ładu, Frans Timmermans, chce przejąć regulowaną na szczeblu krajowym ochronę gleby. Wówczas obszar tej polityki byłby w kompetencjach Unii Europejskiej a nie państw członkowskich.

Tym razem Bruksela chciałaby najpierw ocenić skutki dla planowanej ustawy o ochronie gleby, aby państwa członkowskie mogły na wczesnym etapie dyskutować o wprowadzanych regulacjach.

60 - 70 procent gleb w UE jest w złym stanie. Erozja, degradacja próchnicy, zanieczyszczenie, utrata bioróżnorodności i zasolenie zagrażają glebie. Przyczyną tych problemów to niezrównoważone użytkowanie gruntów, nadmierna eksploatacja i zanieczyszczenia.

Opieka nad glebą oraz wprowadzenie takiej ustawy to troska o życie oraz większa świadomość społeczna na temat funkcji gleby. Możemy w ten sposób uczynić zdrowymi żywność, ludzi, przyrodę i klimat.

Projekt Gleba na Podlasiu

Ostatnio byliśmy z Projektem Gleba na Podlasiu. Jest to teren rolniczy, który niestety nie może pochwalić się dobrą jakością gleb, a rolnicy wysokimi plonami. Według danych IUNG największy odsetek zajmują gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Gleby najwyższej jakości (I klasa) nie występują wcale, natomiast gleby klasy II występują bardzo rzadko.

Dla gospodarstw głównym problemem jest dobór gatunków roślin oraz utrzymanie w dobrej kondycji i odpowiednim odżywieniu roślin uprawianych na stanowiskach piaszczystych.

Słabe strony gleb piaszczystych
Właściwości takich gleb to przede wszystkich przepuszczalność - nie zatrzymują wody i szybko wysychają, są bardzo podatne na suszę. Ze względu na duże przewietrzenie następuje w nich szybka utrata materii organicznej, która odpowiedzialna jest za gromadzenie i przytrzymywanie wody oraz składników pokarmowych w glebie. Nawet po zastosowaniu odpowiedniego programu nawożenia, pierwiastki szybko zostają wypłukane do głębszych warstw, poza zasięg systemu korzeniowego i rośliny nie mogą z nich skorzystać. Dodatkowo gleby te często są narażone na zakwaszenie i erozję.

Mocne strony gleb piaszczystych
Pomimo tylu słabych stron, gleby te mają również zalety, do których należą:

 • łatwe napowietrzanie sprzyjające wzrostowi korzeni oraz rozwojowi organizmów glebowych
 • szybsze nagrzewanie gleby, co sprzyja uprawie roślin wymagających ciepłych stanowisk tj. kukurydza, soja, słonecznik.

Jak użyźnić gleby piaszczyste?
Na tych gospodarstwach nasza praca polega głównie na poprawie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb poprzez wplatanie do zaleceń różnych rozwiązań użyźniających oraz ograniczenie stosowania nadmiernych ilości nawozów mineralnych i naturalnych, które w tym rejonie Polski stosowane są w nadmiarze.

5 grudnia - Światowy Dzień Gleby

Dzisiaj po raz 19 obchodzimy Dzień Gleby. Został on ustanowiony przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych (ang. IUSS) w 2002 r.


Święto ma na celu podniesienie i zwiększenie świadomości społecznej na temat roli gleby w środowisku i życiu człowieka. Należy zrozumieć, że ilość i jakość żywności, a także wielu potrzebnych ludzkości surowców, zależy od wielkości areału i stanu gleb.


Gleba jest dostawcą żywności i elementem środowiska, który ogranicza spadek bioróżnorodności i zmian klimatycznych. Ma znaczącą rolę w naturalnym obiegu wody, oczyszczaniu środowiska, w przepływie energii i krążeniu materii w ekosystemie.
Gleba służy człowiekowi jako platforma dla działalności infrastrukturalnej, rolniczej, ekonomicznej. Odgrywa ogromną rolę jako naturalne siedlisko i miejsce gromadzenia zasobów genetycznych. Bez niej nie mielibyśmy żywności.


W tym roku tematyka Światowego Dnia Gleby skupia się na ograniczeniu zasolenia gleb i podniesieniu produkcyjność gleb. Gleba to życie i warsztat pracy każdego rolnika - zadbajmy o nią razem!

W dobie drożejących nawozów

Wzrost cen nawozów wieloskładnikowych nawet o 20-30% 

Wahania i wzrosty cen nawozów w ciągu roku to norma do której wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić. Jednak obecny rok przyniósł niespodziewane wzrosty, nawet o 20-30% w przypadku nawozów wieloskładnikowych.

Czy kupowanie nawozów na zapas to dobre rozwiązanie

Rolnicy próbując ograniczyć koszty przeznaczone na produkcję, często decydują się na zakup nawozów w miesiącach, w których cena jest niższa. Niestety ostatnie lata pokazały, że jest to rozwiązanie nieekonomiczne, gdyż wahania cenowe nie zależą tylko i wyłącznie od popytu, ale również od ceny gazu czy surowca. Dlatego nie ma pewności, kiedy może być najtaniej. Kolejny nieopłacalny czynnik wcześniejszych zakupów to zamrożenie znacznej części środków finansowych. Nie wspominając o konieczności posiadania odpowiednich magazynów do przechowywania nawozów.
Niektórzy twierdzą, że takie sytuacje są potrzebne, ponieważ skłaniają rolników do racjonalnego stosowania nawozów oraz do zmiany przyzwyczajeń. Łatwiej wtedy zauważyć, że stosowanie nawozów „na oko” jest nieopłacalne. Na glebach zasobnych w P i K przenawożenie negatywnie odbija się na plonie i znacząco obniża opłacalność produkcji.

Sposób na optymalizację kosztów produkcji

W tej gonitwie za ceną nawozów zapominamy o najważniejszym, a mianowicie ile i jakich składników pokarmowych potrzebuje nasza uprawa i gleba. Po dogłębnej analizie może się okazać, że koszty można zmniejszyć w sposób naturalny, układając program nawozowy pod rzeczywiste potrzeby pokarmowe roślin na danym stanowisku.
W celu zoptymalizowania kosztów produkcji można skorzystać z programu Projekt Gleba, który obejmuje:

 1. Diagnostykę jakości gleby oraz jej potencjału.
 2. Ułożenie zaleceń nawozowych w oparciu o profil glebowy, zasobności glebowe oraz rzeczywiste potrzeby pokarmowe roślin.
 3. Rozwiązania poprawiające wykorzystanie zastosowanych nawozów mineralnych.

Od doradców prowadzących Projekt Gleba dowiesz się jakie nawozy zastosować w pierwszej kolejności, to co jest najważniejsze i konieczne. Zoptymalizujesz koszty i zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci w przyszłości zareagować na kłopotliwe sytuacje, np. na wzrost cen nawozów.

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image