fbpx

Gleby w Polsce

Gleby w Polsce cechują się dużą różnorodnością i w większości niską naturalną żyznością. Uzyskiwanie wysokich plonów wymaga wszechstronnej wiedzy agronomicznej oraz dogłębnego poznania właściwości gleb na których się gospodaruje. Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące typy gleb w Polsce oraz ich krótką charakterystykę:

GLEBY BIELICOWE

Gleby te tworzą się zazwyczaj z piasków luźnych i słabogliniastych na obszarach lasów iglastych.

 • charakteryzują się niską zawartością próchnicy,
 • silnym zakwaszeniem,
 • mają małą pojemność sorpcyjną
 • niski stopień nasycenia kationami zasadowymi.

Wykazują niekorzystne właściwości rolnicze:

 • są zbyt przepuszczalne,
 • nie trzymają wilgoci,
 • są ubogie w składniki pokarmowe oraz
 • zbyt kwaśne.

W związku z tym wymagają intensywnego nawożenia i starannej uprawy.


GLEBY PŁOWE

Gleby te powstają z piasków gliniastych lekkich, mocnych lub słabogliniastych oraz z lessu i glin zwałowych na terenach porośniętych lasami mieszanymi. Charakteryzują się odczynem słabokwaśnym.W zależności od skały macierzystej wykazują różną wartość rolniczą (od II do V klasy). Wyróżniamy:

 1. Gleby płowe wytworzone z lessu - Są to gleby ciepłe, łatwe do uprawy i na ogół posiadają dobre właściwości wodno-powietrzne.
 2. Gleby płowe wytworzone z piasków – charakteryzują się dużą przewiewnością i przepuszczalnością, odczyn od kwaśnego do obojętnego, są w miarę zasobne w składniki pokarmowe oraz krzemiany.
 3. Gleby płowe wytworzone z gliny – dobre stosunki wodno-powietrzne, odczyn słabokwaśny lub kwaśny.

GLEBY BRUNATNE

Gleby te powstały ze skał macierzystych różnego pochodzenia tj: gliny, lessy, utwory pyłowe, piaski i piaskowce. Gleby brunatne w zależności od skały macierzystej wykazują różną wartość rolniczą. Wyróżniamy:

 1. Gleby brunatne wytworzone z piasków to gleby słabopróchniczne, o słaborozwiniętym kompleksie sorbcyjnym, silnie przepuszczalne i wrażliwe na przesuszenie, ubogie w składniki pokarmowe, ciepłe, łatwo obsychające, szybko reagujące na nawożenie.
 2. Gleby brunatne wytworzone z utworów pyłowych oraz lessów – łatwe do uprawy, silnie porowate, ciepłe, słabopróchniczne, łatwo podlegają procesom erozyjnym
 3. Gleby brunatne wytworzone z glin lekkich i średnich – średniopróchniczne, łatwe do uprawy, o dobrych warunkach wilgotnościowych, strukturalne, zasobne w składniki pokarmowe
 4. Gleby brunatne wytworzone z glin ciężkich i iłów – próchniczne, urodzajne, ale trudne do uprawy, słabo przepuszczalne, zagęszczone

Drukuj   E-mail

Kontakt

Aleja KEN 57/2
02-797 Warszawa
+48 601 727 445
projektgleba@naturalcrop.com
Image